Krak-hobby - była stolica
 
 
Strona główna

Tak się właśnie złożyło, iż Kraków w ostatnim stuleciu(18501950) aż trzykrotnie zmieniał swe podstawowe funkcje, a zatemsymbolicznie także ich mitologicznych patronów. Wszedł w to stulecie podznakiem Bellony jako jedna z największych twierdz epoki, gdy zaś znaczeniewarowni zaczęło upadać, znalazł się pod władaniem Flory jafco miasto-ogród znaturalnego rozwoju", aby przytoczyć słowa Ebenezera Howarda, twórcy ideimiast-ogro-dów". Na koniec od lat pięćdziesiątych wszedł w znak Wulkana,jako nowo kreowany ośrodek przemysłowy.

Czy samo szczęście spotkało go pod tym ostatnim znakiem?Chyba nie.

Dlatego też mija już ćwierćwiecze, w którym marzenia oprzyszłości Krakowa nie tylko w idealistycznych snach miłośników",życzeniach mieszkańców ( Więcej informacji można przeczytać na zobacz.krakow.pl lub
krakowskieokolice.pl ), ale i konkretnych postulatach i planach inżynierów, aszczególnie urbanistów, konkretyzują się w zwrocie ku symbolicznej Florze realnym skierowaniu ku miastu-ogrodowi albo lepiej dziś już kumiastu-parkowi

Czy jest to istotnie możliwe?

Wracając znów w świat symboli można stwierdzić do Bellonynie wrócimy, ale możemy całą nieomal jej spuściznę bastionów, fortów, rokadprzekazać Florze, zamieniając zabytkowe układy warowne w:

  parki i zieleńce,których można by już dziś stworzyć na całym obszarze miasta z górą 70 (!)

  kołowe alejowe drogiparkowe, czyli tzw. parkwaye", których przy minimalnych nakładach dałobysię dziś urządzić nieomal 100 km (!)

  spacerowe ciągipiesze przenikające układ całego miasta, których w podobny sposób można by dziśuzyskać blisko 200 km (!).

Są to więc dziesiątki nie wyzyskanych, zaniedbanych czynawet zdewastowanych hektarów i kilometrów, których tak miastu brakuje.Hektarów, które Bellona ofiarowuje obecnie Florze, byle tylko Wulkan chciał.

I to właśnie stanowi dziś podstawowy problem miasta. Czy wanachroniczny sposób wszechpotężny układ komunikacji stanie się główną kanwąKrakowa, czy zgodnie z humanitarnym rozwojem miasta utworzony zostanie jedensystem zieleni, dając prawdziwie nowoczesny wątek miastu kanwę zieleni. Układzaś komunikacji będzie tym, czym być winien, jedną z usług, niezbędnymurządzeniem technicznym tego rzędu co sprawnie działający system kanalizacji,ale nie tworzący dominanty nad życiem miasta, jego środowiskiem i krajobrazem.